Nhìn lại những nghiên cứu về thương cảng Nước Mặn (Bình Định)

Bài viết này được hoàn thành từ năm 2008 và đã được đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2008). Do hạn chế của cá nhân trong việc tiếp xúc với các nguồn tư liệu và với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tại thời điểm đó, nên bài viết đã không đề cập tới một số công trình quan trọng của một số học giả khác (như của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nhân).
                                                            Do Truong Giang

Continue reading “Nhìn lại những nghiên cứu về thương cảng Nước Mặn (Bình Định)”

“BIỂN VỚI LỤC ĐỊA – THƯƠNG CẢNG THỊ NẠI (CHAMPA) TRONG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á” – PART 1

THE SEA AND THE HINTERLAND – THINAI TRADING PORT (CHAMPA) IN EAST ASIAN TRADE NETWORK [1]                                                                           

By: Do Truong Giang, National University of Singapore (NUS)

Download toan bo bai viet tai: TẠI ĐÂY

1. Vị trí của các thương cảng Champa trong mạng lưới hải thương khu vực Continue reading ““BIỂN VỚI LỤC ĐỊA – THƯƠNG CẢNG THỊ NẠI (CHAMPA) TRONG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á” – PART 1″