“Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds – A personal journey”

By: Do Truong Giang

Đang bận khá nhiều việc, nên mình đã nghĩ tới việc sẽ không tham dự buổi thuyết trình này, nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định tạm gác một số việc lại để đi. Cuối cùng thì mình đã không phải hối tiếc, bởi ít nhất thì cũng đã có được một bữa ăn free, được gặp lại GS Anthony Reid, và quan trọng được học hỏi cái gọi là “tầm nhìn”, “cơ hội” và “hành động” để biến mọi thứ trở thành hiện thực của chính phủ Singapore. Và dù, đang khá bận, nhưng mình vẫn cố giành chút thời gian để viết một chút về buổi thuyết trình hôm nay, cũng như những việc liên quan.

Continue reading ““Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds – A personal journey””