Anthony Reid và nền sử học Việt Nam

Ngày hôm nay ở Singapore thật nhiều sự kiện học thuật, và nhiều nhà nghiên cứu đã bày tỏ sự bối rối về việc nên ưu tiên tham gia sự kiện nào vì đó đều là các event với sự tham dự của nhiều học giả lớn của thế giới: 1. Ra mắt công trình mới của ISEAS Singapore về Anthony Reid và nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, và 2. Seminar của giáo sư Leonard Andaya về Leaves of the same tree tại NUS. Nhiều người đã bày tỏ sự bối rối thực sự của mình vì không muốn bỏ qua event nào, và cảm thấy tiếc vì tại sao hai event lại diễn ra trùng thời gian như vậy. Bản thân tôi thì quyết định ngay từ đầu là sẽ tham dự event ra mắt sách của giáo sư Anthony Reid, một phần bởi vì ông là một trong những sử gia nổi tiếng nhất thế giới về lịch sử Đông Nam Á thời kỳ tiền hiện đại, nhưng quan trọng hơn là nó nhắc nhở tôi về một nhà nghiên cứu đã có ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành và phát triển của Nhóm nghiên cứu Thương mại châu Á nói riêng, cũng như là nền sử học Việt Nam gần đây nói chung. Tôi sẽ nói rõ hơn về hai vấn đề này ở phần tiếp theo đây. Continue reading “Anthony Reid và nền sử học Việt Nam”