Selden Map of China – Một tấm bản đồ thế kỷ 17 về Biển Đông mới được công bố

Một bản đồ quý giá về biển Đông (South China Sea) đã được lưu giữ trong tầng hầm của thư viện Bodleian, Đại học Oxford (Vương quốc Anh) trong nhiều thế kỷ, và chỉ được giới thiệu ra thế giới thời gian gần đây.

Trong một chuyến viếng thăm bảo tàng Bodleain vào năm 2008, TS Robert Batchelor, một nhà nghiên cứu về quan hệ Hoa-Âu thời trung đại tại Đại học Georgia Southern, đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi các chi tiết của tấm bản đồ. Ông nhận ra rằng đây là một bản đồ thương mại biển thời Minh. Bây giờ thì bản đồ này đại diện cho một sự thay đổi về nhận thức của chúng ta về các gốc rễ/roots của thương mại toàn cầu.

Sau khi khảo sát tấm bản đồ này, Ông cho biết: “Bản đồ này sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới, và nó sẽ xuất hiện trong tất cả các sách giáo khoa lịch sử”. Continue reading “Selden Map of China – Một tấm bản đồ thế kỷ 17 về Biển Đông mới được công bố”

P.-E. Bachelet : Cartographies et représentations géographiques du Campā, des premiers siècles de l’ère chrétienne au milieu du XIXe siècle

Un aperçu de la géographie du royaume cam d’après les géographes et les navigateurs asiatiques, musulmans et européens. Par Pierre-Emmanuel Bachelet, ENS de Lyon Résumé Cette étude s’intéresse à la place qu’occupe le Campā dans la cartographie européenne, musulmane et asiatique et dans les textes qui ont trait à sa géographie. Il tente d’apporter un éclairage différent, à travers un nouveau type de sources, sur … Continue reading P.-E. Bachelet : Cartographies et représentations géographiques du Campā, des premiers siècles de l’ère chrétienne au milieu du XIXe siècle