Mandala trong nhận thức và cách nhìn của các học giả quốc tế

Lời dẫn:

Bài này đã được viết từ 5 năm trước, khi mà khả năng tiếng anh còn trong thời kỳ “man rợ” và nhận thức cá nhân về cổ sử Đông Nam Á còn trong thời kỳ “mông muội”. Mình viết bài này ban đầu không phải xuất phát từ ý tưởng cá nhân mình, mà là bị “ép buộc” và “thúc giục” hàng tuần bởi thầy Kim bởi theo thầy “không thể hiểu cổ sử Đông Nam Á nếu không hiểu rõ về khái niệm mandala”. Vậy là mình nhập cuộc để tổng hợp tư liệu, dịch bài và viết. Sau đó là gửi đi xin ý kiến và trao đổi với các thầy Cao Xuân Phổ, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Văn Kim, Trần Kỳ Phương… Sau đó là gửi đi một số hội thảo và tạp chí để xin công bố nhưng đều không nhận được kết quả khả quan. Bài viết sau đó đã may mắn được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Continue reading “Mandala trong nhận thức và cách nhìn của các học giả quốc tế”