TỌA ĐÀM: NGHIÊN CỨU MỸ THUẬT CHAMPA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN MỸ THUẬT

 

Nội dung chương trình tọa đàm khoa học

NGHIÊN CỨU MỸ THUẬT CHAMPA

ngày 23 tháng 11 năm 2012

thời gian: 8.30 đến 17.00

ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – H à Nội. Continue reading “TỌA ĐÀM: NGHIÊN CỨU MỸ THUẬT CHAMPA”