TRUNG QUỐC HẠ THỦY TÀU NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC BIỂN ĐẦU TIÊN

Tháng 1/2014, Trung Quốc chính thức cho hạ thủy Tàu Nghiên cứu Khảo cổ học biển đầu tiên với mục đích hướng tới nhằm nghiên cứu các đảo ở Biển Đông của Việt Nam Thông tin chi tiết XEM Ở ĐÂY:  Chinese Archaeological Research Ship to Explore the Vietnam East Sea Thông tin liên quan: – Cuối tháng 12-2012, trang web Xinhuanet loan tin Trung … Continue reading TRUNG QUỐC HẠ THỦY TÀU NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC BIỂN ĐẦU TIÊN