“The Birth of Champa” – Anne-Valérie Schweyer

The Birth of Champa by Anne-Valérie Schweyer, in trong CONNECTING EMPIRES AND STATES – Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, Volume 2. Edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke & Mai Lin Tjoa-Bonatz. Published by: NUS Press, National University of Singapore, 2012.

Author’s Abstract

This paper proposes a long-overdue synthesis of the data on Linyi and Champa from the 3rd to the 7th century. It first explores “Linyi” as it is presented in Chinese texts and estimates its origins and territory in the present-day Quang Tri and Thua Thien-Huê provinces. It then focuses on the technically advanced Xitu kingdom in the Thu Bon Valley, and its first famous king, Bhadravarman, at the end of the 5th century. Finally, after comparing the epigraphic use of “Champa” at My Son and “King of Champa” outside of My Son, the paper suggests that Linyi, “city of the Lin”, and Champapura, “city of the Cham”, were both ancient kingdoms of Central Vietnam.

Tôi mới được cô Lâm Mỹ Dzung giới thiệu đọc bài viết mới này của Anne-Valerie. Một cuốn sách trước đây của cô ấy cũng đã được review trên blog này tại: https://vnarchaeology.wordpress.com/2012/03/23/ancient-vietnam-history-art-and-archaeology/ . Dưới đây chỉ mới là 1 số nhận định bước đầu sau khi đọc xong bài viết và một số điểm trao đổi với cô Dung về một số nội dung liên quan tới bài viết. Continue reading ““The Birth of Champa” – Anne-Valérie Schweyer”

M.Vickery và “Champa revised”

By: Do Truong Giang

Trong bài viết trước thì tôi đã giới thiệu về những nội dung cơ bản của công trình nổi tiếng Le Royaume de Campa được viết bởi G.Maspero. Công trình đó, trong một thời gian rất dài, đã được coi là một tài liệu tham khảo chính cho tất cả những ai nghiên cứu về Campa và cả về Đông Nam Á. Chẳng hạn, sau này các sách của Majumdar, G.Coedes và D.G.Hall đều viết lại lịch sử Campa dựa trên cuốn sách này. Các học giả Việt Nam nghiên cứu về Campa sau này về cơ bản cũng dựa trên cuốn sách này, những nhận định được đưa ra bởi Maspero được coi như là những “nhận xét tiêu chuẩn” và “chính xác”, -cho dù đôi khi nó rất thiếu chính xác. Cuốn sách của Maspero ra đời thực sự là một bước ngoặt trong nghiên cứu lịch sử Campa, và nó xứng đáng được tôn vinh như là một trong những cuốn sách lớn. Cuốn sách đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình vào thời điểm đó. Continue reading “M.Vickery và “Champa revised””