Số hóa Thư tịch cổ Chăm

Thư tịch cổ được xem như là cánh cửa để con người hôm nay mở ra phần tri thức của đồng bào Chăm vốn đã bị thời gian che giấu. Các làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận đang lưu giữ nhiều thư tịch cổ Chăm vô cùng quý giá. Nhưng, vốn quý ấy đang có nguy cơ mất đi bởi chất liệu của thư tịch … Continue reading Số hóa Thư tịch cổ Chăm

M.Vickery và “Champa revised”

By: Do Truong Giang

Trong bài viết trước thì tôi đã giới thiệu về những nội dung cơ bản của công trình nổi tiếng Le Royaume de Campa được viết bởi G.Maspero. Công trình đó, trong một thời gian rất dài, đã được coi là một tài liệu tham khảo chính cho tất cả những ai nghiên cứu về Campa và cả về Đông Nam Á. Chẳng hạn, sau này các sách của Majumdar, G.Coedes và D.G.Hall đều viết lại lịch sử Campa dựa trên cuốn sách này. Các học giả Việt Nam nghiên cứu về Campa sau này về cơ bản cũng dựa trên cuốn sách này, những nhận định được đưa ra bởi Maspero được coi như là những “nhận xét tiêu chuẩn” và “chính xác”, -cho dù đôi khi nó rất thiếu chính xác. Cuốn sách của Maspero ra đời thực sự là một bước ngoặt trong nghiên cứu lịch sử Campa, và nó xứng đáng được tôn vinh như là một trong những cuốn sách lớn. Cuốn sách đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình vào thời điểm đó. Continue reading “M.Vickery và “Champa revised””

Bộ sưu tập tư liệu Thăng Long Hà Nội – Thư viện Quốc gia Việt Nam

“Sách, bản đồ về Hà Nội: Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, TVQGVN phối hợp với nhà xuất bản Hà Nội tiến hành xây dựng CSDL toàn văn tài liệu về Thăng Long – Hà Nội, hàng ngàn tài liệu đã được số hóa phục vụ cho công tác tuyên truyền, giới thiệu về Thăng Long – Hà Nội. Bao gồm các chủ đề: Sách Thăng Long – Hà Nội trước năm 1954, Sách Thăng Long – Hà Nội sau năm 1954, Luận án Tiến sĩ về Thăng Long – Hà Nội, Sách Hán Nôm về Thăng Long – Hà Nội, Bản đồ Hà Nội và vùng phụ cận”. (THU VIEN QUOC GIA VIETNAM)

1.A Victor Le Lan, Conseiller municipa,Gửi Victor Lelan, uỷ viên Hội đồng thành phố

2.A la conquête des coeurs : Le pays des millions d’éléphants et du parasol blanc. Les pavillons Noirs. Déo-van-tri,Sự chinh phục lòng người

3.A travers l’Indo-Chine,Qua Đông Dương Continue reading “Bộ sưu tập tư liệu Thăng Long Hà Nội – Thư viện Quốc gia Việt Nam”

Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 4

401.Le Royaume de Champa,Vương quốc Champa

402.Le Régime des eaux du Tonkin,Thuỷ chế Bắc Kỳ

403.Le Régime fiscal de L’Indochine,Chế độ thuế của Đông Dương

404.Le Régime économique de la Cochinchine,Chế độ kinh tế của Nam Kì

405.Le Régime économique de la Cochinchine,Chế độ kinh tế ở Nam Kỳ Continue reading “Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 4”

Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 3

251.L’Engagement des personnes en droit annamite,Việc gán nợ người theo luật Annam

252.L’Enseignement en Indochine en 1929,Giáo dục ở Đông Dương năm 1929

253.L’Esclavage et l’engagement pour dettes dans le Droit Sino-annamite : Extrait des questions pratiques de législation et d’économie sociale,Tình trạng nô lệ và sự gán nợ trong luật lệ ở Annam: Trích trong “Những vấn đề thực tế về luật pháp và kinh tế xã hội”

254.L’Evolution indigène en Indochine : Le problème politique. Le problème juridique,Sự tiến triển của người bản xứ ở Đông Dương

255.L’Huile du Garcinia Tonkinensis (Famille des clusiacées) : Extrait du Bull. économique – Mai 1902,Dầu từ cây bứa (họ Clusiacées) ở Bằc Kỳ Continue reading “Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 3”

Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 2

101.Discours prononcé par M. Auguste Tholance gouverneur p.i. de la Cochinchine à l’ouverture de la Session ordinaire du Conseil Colonial, le 6 Octobre 1924,Diễn văn của ông Auguste Tholance, htống đốc Nam Kì khai mạc kì họp thường kì của Hội đồng thuộc địa ngày 6-10-1924

102.Discours prononcé par M. Baudoin, Gouverneur général p.l, à l’ouverture de la session ordinaire du Conseil de Gouvernement de l’Indochine tenue à Hanoi le 18 Décembre 1922,Diễn văn do ông Baudoin, đại diện Toàn quyền Đông Dương đọc tại buổi khai mạc… Hội đồng Chính phủ Đông Dương… 18/12/1922 Continue reading “Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 2”

Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 1

Indochinese Collection at National Library of Vietnam: http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Default.aspx?TabId=PublishingProduct&SelectedTabMenuId=f433da6f-aa94-4e55-9ca6-9ac16cf9b55d

1.A la conquête des coeurs : Le pays des millions d’éléphants et du parasol blanc. Les pavillons Noirs. Déo-van-tri,Sự chinh phục lòng người

2.A la conquête des coeurs,Sự chinh phục lòng người Continue reading “Bộ sưu tập Đông Dương – Thu vien Quoc gia Vietnam 1”

Tư liệu số hóa về lịch sử văn hóa Việt Nam 2

DIVERS (300, A-L) :

  1. A bas les Tonkins!!! Procès électoral / Louis Seyrand (1885)
  2. A  general collection of the best and most interesting voyages and travels  in all parts of the world / John Pinkerton (1811, Volume 9, p.656-828)
  3. A general view of the Manners, Customs and Curiosities of Nations / Richard Phillips (1813, Volume I, p.202-205)
  4. A  new account of the East Indies, being the Observations and Remarks Of  Capt. Alexander Hamilton, Who spent his Time there From the Year 1688.  to 1723. Trading and Travelling, by Sea and Land, to most of the  Countries and Islands of Commerce and Navigation, between the Cape of  Good-hope, and the Island of Japon / Alexander Hamilton (1727, Volumn  II)
  5. A New Voyage Round The World / William Dampier (1699, Volume I; Volume II; Volume III) Continue reading “Tư liệu số hóa về lịch sử văn hóa Việt Nam 2”

Tư liệu số hóa về lịch sử văn hóa Việt Nam 1

  1. 1862 : Bibliographie annamique / A. de Bellecombe (Tableau de la Cochinchine : rédigé sous les auspices de la Société d’ethnographie par E. Cortambert et Léon de Rosny, pp. 335-343)
  2. 1882 : Catalogue of dictionaries and grammars of the Principal Languages and Dialects of the World, second edition / Trübner’s
  3. 1886 : Bibliographie annamite / Barbié du Bocage (Revue maritime et coloniale : Tome XVI, pp. 360-396 ; Tome XVII, pp. 812-831)
  4. 1893 : Catalogue No.131 : A Rough List of Oriental Languages and Literature (Part III : Languages of Eastern Asia : Mongolian, Japanese, Corean, Chinese, Indo-Chinese, Malaisian) Continue reading “Tư liệu số hóa về lịch sử văn hóa Việt Nam 1”

Anthony Reid và nền sử học Việt Nam

Ngày hôm nay ở Singapore thật nhiều sự kiện học thuật, và nhiều nhà nghiên cứu đã bày tỏ sự bối rối về việc nên ưu tiên tham gia sự kiện nào vì đó đều là các event với sự tham dự của nhiều học giả lớn của thế giới: 1. Ra mắt công trình mới của ISEAS Singapore về Anthony Reid và nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, và 2. Seminar của giáo sư Leonard Andaya về Leaves of the same tree tại NUS. Nhiều người đã bày tỏ sự bối rối thực sự của mình vì không muốn bỏ qua event nào, và cảm thấy tiếc vì tại sao hai event lại diễn ra trùng thời gian như vậy. Bản thân tôi thì quyết định ngay từ đầu là sẽ tham dự event ra mắt sách của giáo sư Anthony Reid, một phần bởi vì ông là một trong những sử gia nổi tiếng nhất thế giới về lịch sử Đông Nam Á thời kỳ tiền hiện đại, nhưng quan trọng hơn là nó nhắc nhở tôi về một nhà nghiên cứu đã có ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành và phát triển của Nhóm nghiên cứu Thương mại châu Á nói riêng, cũng như là nền sử học Việt Nam gần đây nói chung. Tôi sẽ nói rõ hơn về hai vấn đề này ở phần tiếp theo đây. Continue reading “Anthony Reid và nền sử học Việt Nam”