HỘI THẢO KHOA HỌC: HÀNH CUNG LỖ GIANG TRONG LỊCH SỬ NHÀ TRẦN

Thời gian tổ chức: 29-30/11/2019 Địa điểm: Tỉnh Thái Bình Ngôn ngữ: Anh-Việt-Nhật Đơn vị tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (For English, see here: https://www.facebook.com/viennghiencuukinhthanh/posts/782538908867705) …………… Thái bình là vùng đất có vị thế địa-kinh tế-chính trị-văn hóa đặc biệt quan trọng, gắn liền với … Continue reading HỘI THẢO KHOA HỌC: HÀNH CUNG LỖ GIANG TRONG LỊCH SỬ NHÀ TRẦN

CONFERENCE CFP: LỖ GIANG TEMPORARY PALACE IN THE HISTORY OF TRẦN DYNASTY (13TH-14TH CENTURIES)

Jointly organized by Institute of Imperial Citadel Studies – Vietnam Academy of Social Sciences and Thái Bình Provincial People’s Committee. Dates: November 29-30, 2019. Venue: Hall of People’s Committee of Hưng Hà district, Thái Bình province. Languages: Vietnamese-English-Japanese (Tiếng Việt đọc tại đây: https://www.facebook.com/viennghiencuukinhthanh/posts/782532252201704) Your support in circulating this Call for Paper in your Network is much appreciated! —————– Thái Bình, locates in the East of … Continue reading CONFERENCE CFP: LỖ GIANG TEMPORARY PALACE IN THE HISTORY OF TRẦN DYNASTY (13TH-14TH CENTURIES)