TRUNG QUỐC HẠ THỦY TÀU NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC BIỂN ĐẦU TIÊN

Tháng 1/2014, Trung Quốc chính thức cho hạ thủy Tàu Nghiên cứu Khảo cổ học biển đầu tiên với mục đích hướng tới nhằm nghiên cứu các đảo ở Biển Đông của Việt Nam

Thông tin chi tiết XEM Ở ĐÂY:  Chinese Archaeological Research Ship to Explore the Vietnam East Sea

Thông tin liên quan:

– Cuối tháng 12-2012, trang web Xinhuanet loan tin Trung Quốc đang đóng một con tàu phục vụ cho việc nghiên cứu khảo cổ học biển ở những vùng biển ven bờ của Trung Quốc, thậm chí là có thể hoạt động ở vùng biển Đông của Việt Nam. Thông tin chi tiết: China building first vessel for underwater archaeology

– Trung Quốc tuyên bố quyền sở hữu đối với hàng ngàn con tàu đắm ở vùng biển Đông của Việt Nam. Xem chi tiết tại: Chinese Territorial Strife Hits Archaeology

New Perspectives on Underwater Archaeology—Book Review of “Studies of Underwater Archaeology, Volume One

Huaguangjiao No.1: The first ancient shipwreck recovered in China’s open sea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s