Về Kate đi em

Về Kate đi em,

Về trao nhau câu hát ân tình

Rộn ràng tiếng Salam trìu mến

Về Kate đi em

Về nghe tiếng đàn Kanhi rộn rã

Tiếng trống Baranung rạo rực hồn ta

Và cả tiếng kèn Saranai mê đắm

Về Kate đi em,

Về với Panduranga – Đất tháp

Hành hương Kalang Po Klaong Garay

Mẹ Po Nagar đón em về.

(Do Truong Giang, Mùa Kate 2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s